More Information

***********************************************************

Download vores spørgeskemaer i pdf-format

Kære Besøgende,

Center for Environmental Therapeutics tilbyder dig 3 spørgeskemaer (oversat fra engelsk) som kan hjælpe med at bestemme hvordan dit biologiske ur er indstillet, i hvillken grad du er påvirkelighed af årstiderne og graden af en eventuel depression. Data, der indtastes i spørgeskemaerne, eranonyme. Når indtastningen er slut vil hjemmesiden vise en vurdering af dine symptomer. Hvis du har generende symptomer kan du vise denne vurdering til din læge som en hjælp til at bestemme en eventuel behandling. (Disse spørge-skemaer er ikke udviklet til brug for børn.)

Klik på billedet til højre

Din tilstand (PIDS-SA)

Hvis du har følt dig deprimeret eller “nede” på noget tidspunkt indenfor det sidste år eller tidligere, er det så egentlig depression eller blot almindelige stemningsdyk?
Er det vinterdepression (SAD), vintertræthed, forværring af bestående depression på grund af årstiderne eller depression uden relation til årstiderne? Burde du konsultere din læge på grund af disse symptomer?

Din døgnrytme (MEQ-SA)

Hvor meget “morgen-type” eller “aften-type” er du (A eller B type), sammenlignet med andre mennesker? Hvornår synes dit biologiske ur, at du skal sove? Hvis du tager lysterapi, hvilket tidspunkt vil så give de bedste resultater?

Din aktuelle grad af depression (SIGH-SAD-SA)

uanset om du er i behandling for depression eller ej, er det vigtigt at du kan følge om din tilstand bliver bedre (eller ikke bedre). Du bør kende din grad af depression (talværdi) go din symptom-profil. Du kan bruge dette spørgeskema ugentligt til følge dine fremskridt med eller uden behandling.

I want to help! ❤️