Download onze PDF zelfbeoordelingvragenlijsten

Geachte bezoeker,

Het Center for Environmental Therapeutics biedt u hierbij een drietal uit het engels vertaalde vragenlijsten aan die u kunnen helpen de timing van uw biologische klok en de mate van uw seizoengevoeligheid en depressiviteit vast te stellen. U kunt de vragenlijsten zelf scoren en interpreteren met behulp van de feedback pagina’s. Als de lijdensdruk op grond van uw symptomen groot is kunt u de resultaten aan uw arts laten zien. Dat kan u helpen het gesprek doelgericht te voeren en bij de beslissing van een goede behandeling. (Deze vragenlijsten zijn niet ontworpen voor het gebruik door kinderen)

Klik op de afbeelding links

Uw diagnostische staat (PIDS-SA)

Als u zich het afgelopen jaar of gedurende laatste jaren op enig moment gedeprimeerd of somber voelde, was er toen sprake van een ernstige depressieve stoornis of iets mildere klachten? Was er sprake van een seizoengebonden depressie (SAD), sub-SAD, een door de seizoenen beïnvloedde depressie of juist niet? Doet u er goed aan een arts te raadplegen?

Uw dagritme type (MEQ-SA)

Bent u een vroege vogel of een nachtbraker vergeleken met andere mensen? Wanneer zou u volgens uw biologische klok moeten gaan slapen? Als u lichttherapie gebruikt: op wat voor tijdstip op de dag is die het meest effectief?

De mate van uw depressie op dit moment(SIGH-SAD-SA)

Of u nu wel of niet wordt behandeld voor een depressie: het is belangrijk veranderingen (zowel verbetering als verslechtering) van uw symptomen vast te kunnen stellen. U zou uw depressie score en details van uw symptomenpatroon moeten weten. U kunt deze vragenlijst wekelijks gebruiken om het beloop van uw depressie, met of zonder behandeling, te volgen.

I want to help! ❤️